Privatumo politika iki 2023-08-03

PRIVATUMO POLITIKA

I.    Kam reikalinga ši privatumo politika?

 

UAB „Prime auto“, juridinio asmens kodas 302841713, buveinės adresas Dariaus ir Girėno gatvė 15 LT – 02196 Vilnius (toliau –„Porsche“, Bendrovė arba Mes), rūpinamės Jūsų privatumu ir asmens duomenų apsauga, todėl asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas) ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Siekiant užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informavimą apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą šioje svetainėje, skelbiame šią privatumo politiką (toliau – Politika).


Šioje Politikoje aprašome, kuriuos Jūsų asmens duomenis mes renkame ir kokiais tikslais juos tvarkome, kai naudojatės šioje svetainėje teikiamomis paslaugomis. Politikoje taip pat pateikiama svarbi informacija apie Jūsų asmens duomenų apsaugą, Jūsų turimas teises ir jų įgyvendinimo būdus. Todėl būtinai skirkite laiko šios Politikos peržiūrėjimui, o kilus klausimų, nedvejodami susisiekite su Mumis nurodytais kontaktais. 


II.    Kokiais tikslais tvarkome Jūsų asmens duomenis?


Elektroninės prekybos vykdymas

 

Kokius Jūsų duomenis mes renkame?

 

Elektroninės prekybos užsakymui, Mes prašome Jūsų pateikti šiuos asmens duomenis:

·         Mokėtojo informaciją, t. y. vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, mokėjimo bei užsakymo duomenis.

·         Jei mokėtojas nesutampa su gavėju – gavėjo informaciją, t. y. vardą, pavardę, adresą.

 

Kam naudojame surinktus Jūsų asmens duomenis?

 

Surinktą informaciją apie pirkėją Mes naudosime tam, kad galėtumėte El. Parduotuvėje užsakyti Mūsų siūlomas prekes, o Mes galėtume jas Jums pristatyti, t. y. sudaryti su Jumis prikimo – pardavimo sutartį ir ją įvykdyti. Todėl Asmens duomenų teisėto tvarkymo pagrindas yra tarp Jūsų ir Mūsų sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, sudaryta užsakant prekes el. parduotuvėje (Reglamento 6 str. 1 d. b p.).Kiek laiko tvarkome (saugome) Jūsų asmens duomenis?

 

Jūsų užsakymo duomenis (sutartis) saugosime 10 metų, nuo užsakymo pristatymo dienos, net ir panaikinus Jūsų paskyrą El. Parduotuvėje.

 

Paskyros registravimas ir administravimas

 

Kokius Jūsų duomenis mes renkame?

 

Paskyros registracijai, Mes prašome Jūsų pateikti šiuos asmens duomenis:

·         vardas ir pavardė;

·         el. pašto adresas;

·         tel. numeris (neprivalomas);

·         miestas (neprivalomas)

·         slaptažodis.

 

Paskyros administravimui, Mes prašome Jūsų pateikti šiuos asmens duomenis:

·         mano užsakymų duomenys (pvz., kaina, data);

·         veiksmai paskyroje, įskaitant techninius duomenis (pvz., IP adresas, Prisijungimo informacija);

·         informacija apie tiesioginę rinkodarą, jei ją užsisakėte.

 

Kam naudojame surinktus Jūsų asmens duomenis?

 

Tvarkome Jūsų duomenis, surinktus Jūsų paskyros registravimo ir administravimo metu, kad galėtumėte naudotis registruotiems naudotojams teikiamomis paslaugomis. Todėl Asmens duomenų teisėto tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas, kuris laikomas gautu kai susikuriate savo paskyrą El. Parduotuvėje (Reglamento 6 str. 1 d. a p.).

Kiek laiko tvarkome (saugome) Jūsų asmens duomenis?

 

Jūsų paskyrą ir joje esančius Jūsų duomenis Mes saugome 10 metų nuo paskutinio Jūsų prisijungimo prie paskyros arba tol, kol paprašysite panaikinti paskyrą.

 

Tiesioginės rinkodaros tikslas

 

Kokius jūsų duomenis renkame?

 

Jeigu registruodamiesi pažymėsite sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, gausite bendrus mūsų pasiūlymus (pvz., pranešimus apie akcijas, pasiūlymus apie prekes / paslaugas, kvietimus į renginius, apklausas, kita panašaus pobūdžio informacija). Mes šiuo tikslu naudosime šiuos Jūsų duomenis:

·         Vardą, pavardę;

·         El. pašto adresą.

 

Kam naudojame surinktus Jūsų asmens duomenis?

 

Šiuo tikslu, mes tvarkome Jūsų duomenis, kad Jūs galėtumėte gauti naujausią bendrą informaciją apie mūsų veiklą ir pasiūlymus. Asmens duomenų teisėto tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (Reglamento 6 str. 1 d. a p.).


Sutikimą galima atšaukti el. paštu info@porsche.lt arba telefonu +37066110911.

Atkreipiame dėmesį, jog net jeigu nesuteikėte leidimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu (t.y. nedavėte sutikimo), Mes vis tiek galime Jums siųsti nereklaminio pobūdžio pranešimus (el. paštu ir (ar) telefonu), susijusius su užsakymo vykdymu.


Kiek laiko tvarkome (saugome) Jūsų asmens duomenis?


Tiesioginę rinkodarą, pagal Jūsų sutikimą, Mes Jums siųsime iki tol, kol šis sutikimas galios, tačiau neilgiau nei 3 metus.


Patį sutikimo faktą (t. y. informaciją apie tai, jog davėte sutikimą) mes saugosime 2 metus skaičiuojant nuo jo atšaukimo dienos.


III.    Kam gali būti teikiami Jūsų asmens duomenys?


 

Tam, kad galėtume užtikrinti tinkamą šios svetainės veikimą, Jūsų asmens duomenis galime perduoti Mūsų pasitelkiamiems duomenų tvarkytojams (kaip pvz., IT paslaugų tiekėjams ar pan.) ir kitiems duomenų gavėjams (pvz., kurjerių tarnybai).

Duomenys taip pat gali būti perduodami kompetentingoms valdžios ir (ar) teisėsaugos institucijoms (kaip pvz., teismams, policijai ar kitoms priežiūros institucijoms); teisinių ir (ar) skolų išieškojimo paslaugų tiekėjams (kaip pvz., UAB „Sergel“) ir (ar) kt. Tačiau, Jūsų duomenys bus teikiami tik jeigu to bus reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus ir tik teisės aktų numatyta tvarka, siekiant užtikrinti Mūsų teises, Mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir (ar) ginti teisinius reikalavimus.

 

Pažymime, kad Jūsų asmens duomenys teikiami tik tiems tretiesiems asmenims, kurie užtikrina tinkamas asmens duomenų tvarkymo bei apsaugos sąlygas. Jūsų asmens duomenys nėra perduodami trečiosioms valstybėms (t. y. už Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės ribų) ar tarptautinėms organizacijoms.

 

Atkreipiame dėmesį, jog šioje svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į Bendrovės administruojamas paskyras socialiniuose tinkluose. Pažymėtina, kad socialiniuose tinkluose Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi bendrai su socialinio tinklo valdytoju, valdytojo platformoje (pvz., facebook, Instagram). Todėl, siūlome susipažinti su savo asmens duomenų tvarkymu socialinio tinklo platformoje (t. y. susipažinti su konkretaus socialinio tinklo privatumo pranešimais):

·         Facebook: @PorscheLietuva, kurio Privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation

·         Instagram: @porsche.lietuva, kurio Privatumo politika yra pateikiama adresu https://help.instagram.com/402411646841720

·         Youtube: @Porsche, kurio Privatumo politika yra pateikiama adresu https://policies.google.com/privacy

·         Twitter: @Porsche, kurio Privatumo politika yra pateikiama adresu https://twitter.com/en/privacy

·         Pinterest: @Porsche, kurio Privatumo politika yra pateikiama adresu https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

·         Linkedin: @PorscheLietuva, kurio Privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy


IV.    Kokias teises Jūs turite?Duomenų subjektai, kurių asmens duomenis tvarkome (t. y. Jūs) turite teisę:

·           prašyti, susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;

·           prašyti, kad būtų ištaisyti ar apriboti netikslūs ar nepilni asmens duomenys;

·           prašyti, kad būtų ištrinti ar apriboti pertekliniai ar neteisėtai tvarkomi asmens duomenys;

·           nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;

·           prašyti perkelti susistemintu, kompiuterio skaitomu formatu pateiktus savo asmens duomenis;

·           teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, kai duomenų̨ tvarkymas grindžiamas duomenų subjekto sutikimu (pagal 6 str. 1 d. a) p.). Duomenų subjekto sutikimo atšaukimas nedaro poveikio duomenų̨ tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo;

·           pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (ada@ada.lt).

 

Savo teises galite įgyvendinti teikiant Bendrovei rašytinį prašymą asmeniškai (Bendrovės darbuotojui), paštu, per atstovą, adresu: Dariaus ir Girėno gatvė 15 LT – 02196 Vilnius ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: info@porsche.lt. Plačiau apie tai sužinoti galite Bendrovės svetainės privatumo politikoje (https://www.porsche.lt/lt/privatumo-politika).


V.    Ką daryti, jeigu Jums vis dar kyla klausimų?


 

Dėl visų kylančių klausimų, galite kreiptis į Mus, el. pašto adresu: info@porsche.lt arba paskambinę telefonu  +370 661 10911. Taip pat, atsakymus į jums rūpimus klausimus galite rasti https://www.porsche.lt/.